KAF: Tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2021

+ Tôm: sản xuất 3.677 tấn, tiêu thụ 2.377 tấn.

+ Nông sản: sản xuất 741 tấn, tiêu thụ 1.079 tấn (có hàng tồn).

+ Tiêu thụ: 33,9 triệu USD.

+ Lợi nhuận: 35 tỷ.

+ Xây dựng cơ bản: Dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành nhà máy mới.

Qua thời gian sản xuất 3 tại chỗ đã ổn thỏa. Đang phục hồi tiến tới bình thường nhằm kịp thời trả nợ hợp đồng. Tuy nhiên, kiểm soát y tế người lao động là chuyện hết sức căng thẳng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
viTIENG-VIET