Nghị quyết năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KHANG AN (KAC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về chiến lược hoạt động KAC giai đoạn 2021-2025

          Với sứ mạng và tầm nhìn trong tổng quan những gì PAN và FMC đã đề ra, KAC vạch hướng đi trong 5 năm hoạt động đầu tiên 2021-2025 với những nét cơ bản như dưới đây:

 1. MỤC ĐÍCH HÌNH THÀNH:
 • Tận dụng thời cơ phát sinh từ covid-19;
 •  Khuếch trương thế mạnh nông sản phối chế đã gầy dựng trên 10 năm qua; tận dụng thế mạnh địa phương là vùng tạo nguyên liệu tôm;
 • Tìm thêm khách hàng và giảm thiểu rủi ro;
 • Tạo thêm cơ hội góp sức của đội ngũ nguồn;
 • Tranh thủ những thành tựu từ cuộc CMCN 4.0 khi hình thành nhà máy chế biến mới.
 1. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN:

Nâng tầm nông nghiệp Việt; tạo thêm những cảm xúc, hương vị mới lạ, tinh tế trong ẩm thực; góp phần phong phú vào bếp ăn thế giới.

 1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
 • Chế biến nông sản, nỗ lực cho nông sản phối chế giữa nông sản và tôm nhằm tăng sức cạnh tranh;
 • Chế biến tôm, tập trung tôm chế biến sâu;
 • Nuôi tôm.

            Chiến lược hoạt động KAC cho giai đoạn 2021-2025 như sau:

 1. CHIẾN LƯỢC:

Nỗ lực tìm hiểu thị trường nhằm phát triển nông sản chế biến sâu, phối chế nông sản, phối chế với thủy sản qua đó tạo nền tảng vững chắc từng bước mở rộng hoạt động, tận dụng cơ hội xu thế người tiêu dùng chuộng thực phẩm từ thực vật. Trong chế biến tôm chú trọng sản phẩm chế biến sâu, tập trung đi vào hướng gia tăng gía trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Tranh thủ sự thay đổi thói quen ngươi tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai, cung ứng các sản phẩm kịp thời đáp ứng các thói quen mới này. Hoạt động theo hướng chú trọng xây dựng thương hiệu, hình thành các giá trị cốt lõi làm nổi bật phương châm trong hoạt động là minh bạch và phát triển bền vững. Coi trọng nuôi tôm, là một mãng kinh doanh chính nhằm tăng sự thuyết phục khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.

 1. CHỈ TIÊU:
 • Phấn đấu tỉ suất lợi nhuận năm thấp nhất 3% trên doanh số. Phấn đấu năm đầu tiên 2021 đạt 45-50 triệu USD. Chỉ tiêu tăng trưởng trung bình 5 năm đầu tiên thấp nhất  là 10% năm.
 • Phấn đấu nuôi tôm ít ra không lỗ.
 • Phấn đấu đưa tỉ trọng nông thủy sản sản phối chế hình thành và tăng trưởng từng bước, ngay trong năm 2022 khẳng định vị trí sản phẩm mới trên thương trường.
 • Phấn đấu là doanh nghiệp hàng đầu ở đồng bằng sông Cửu Long trong chế biến, xuất khẩu nông thủy sản phối chế. Từng bước vươn tầm thế giới
 1. GIẢI PHÁP:
 • Cơ sở vật chất: Xây dựng NM phối chế; xây dựng phòng kiểm nghiệm và văn phòng; cải tạo và tăng công suất NM nông sản; tìm khu nuôi tôm.
 • Nguồn vốn: kêu gọi thêm cổ đông chiến lược, nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng ngay trong năm 2021.
 • Nhân lực: Đội ngũ quản trị khá hoàn thiện. Từng bước tuyển thêm lao động từ khoảng 800 người (2021) lên 1200 người (2022) và 2000 người (2025).
 • Sản phẩm: Nông sản phối chế, tôm chế biến sâu. Sản lượng chung từ 5000 tấn (2021) lên 6500 tấn (2022) và 10000 tấn (2025).
 • Thị trường và khách hàng: Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Tranh thủ các khách hàng đang có và tìm kiếm thêm các khách hàng trong các hệ thống phân phối tiêu thụ cấp cao.
 • Sản phẩm: Nỗ lực phát triển mẫu mã sản phẩm, trong đó có sản phẩm phối chế nông – thủy sản đi vào các hệ thống tiêu thụ cấp cao.
 • Nuôi tôm: Xem xét tham gia các dự án, sang nhượng, thuê… để có quỹ đất tổ chức nuôi tôm. Phấn đấu tổ chức nuôi từ 2022 và đạt diện tích nuôi khoảng 200 hecta năm 2025.
 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

      KAC tự tin sớm thâm nhập thị trường thế giới khi đề ra chiến lược nêu trên xuất phát từ nền tảng là một bộ phận của FMC và trong quá trình hình thành được FMC hỗ trợ mọi mặt như nhân lực, khách hàng, cơ sở vật chất, tài chánh… Mặt khác, đội ngũ điều hành KAC cơ bản thông hiểu công việc và có đội ngũ lao động quen việc.

        KAC tự tin đồng hành còn có PAN và FMC, điều này thêm cảm hứng và phấn khởi cho đội ngũ KAC tiến lên phía trước, tự tin sẽ đạt tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong chiến lược này.

                    Trong thực tế diễn biến phức tạp, tùy tình hình HĐQT có thể điều chỉnh một phần chiến lược cũng như hệ thống giải pháp sao hạn chế tối đa rủi ro và đạt hiệu quả tốt nhất.

                              TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                   CHỦ TỊCH

                                                 HỒ QUỐC LỰC

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
viTIENG-VIET